Příměstské tábory

BVÚ – Centrum pro volný čas opakovaně již několik let realizuje příměstské tábory pro děti zaměstnanců krajského úřadu a příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje v době prázdnin.

Týdenních turnusů se účastní až 30 dětí mladšího školního věku.

Program příměstského tábora je vždy koncipován s ohledem na počasí, věk dětí, jejich psychickou
a fyzickou zdatnost, a zároveň tak, aby byl pro děti záživný a inspirující, současně však nebudou mít aktivity vzdělávací charakter.

Týdenní program vždy zahrnuje minimálně:

  • celodenní mimoostravský výlet – Např. Dětský ranč Hlučín, Zámek Hradec nad Moravicí atd.
  • plavání, koupání – Porubské koupaliště, Hlučín, Kravaře.
  • exkurzi – Muzeum hraček, ZOO Ostrava, Stanice mladých přírodovědců.
  • návštěva historické/kulturní památky – Hra ve městě – kulturní a historické památky v Centru, výstup – výtvarné aktivity
  • pohybové, sportovní a výtvarné aktivity a hry – dle složení dětí sportovní dopoledne a mini turnaj, soutěživý den, vyhodnocení.