Rodinný a mezigenerační víkend

BVÚ – Centrum pro volný čas z. s. prostřednictvím střediska RODINA se věnuje řadě projektům a aktivitám podporujících rodinné soužití s důrazem na mezigenerační soužití.

V rámci této akce proběhl společný víkend pro rodiny, zejména s více dětmi, s možností účasti i prarodičů. Účelem tohoto rodinného víkendu bylo nejen posílení mezirodinných a mezigeneračních vazeb, ale také možnost sdílení zkušeností a navázání vazeb nových. Součásti této aktivity bylo zajištění programu pro děti, aby bylo odlehčeno rodičům při ostatních aktivitách na akci. Tato akce se uskutečnila již třetím rokem.

Na akci bylo na 60 účastníků s velkou převahou malých dětí. Zejména pro ně byl připraven pestrý program. Od LOUTKOHRANÍ, kde nejen shlédli divadlo, ale následně si také vyráběli s rodiči a prarodiči loutky, přes  klauniádu s tvorbou bublin až k loutkové pohádkce. Vše bylo proloženo dalšími aktivitami jak je zřejmé s fotografií ve fotoalbu. Program byl opravdu nabitý a všichni si to užili. Velký díl na úspěchu akce mělo krásné počasí.

Velký dík patří našim animátorům Vojtašovi, Kikině, Patrikovi a Adéle. Dále Karle a Mango. Všichni se olizovali po skvělé kuchyni Aničky. Skvělou klauniádu připravil Kája Prais a nezapomenutelně zahráli pohádku a zorganizovali nejen procházku s programem Lenka a Milan Svojanovští.

Dík však patří všem zúčastněným. Bylo to moc fajn 🙂

Akim

Datum (začátek):
18. 10. 2019
Datum (konec):
20. 10. 2019
Místo konání: