Sociální programy

Naše Centrum se vždy snažilo poskytnout smysluplné využití volného času bez rozdílu sociálního postavení. Tuto myšlenku se snažíme naplňovat stále. Nikdy by se nemělo stát, že se některé z našich pravidelných činností nebude někdo moci zúčastnit z ekonomických důvodů. Aby k tomu nedošlo, vyvíjíme nemalé úsilí k získávání prostředků pro naši činnost.