Středisko Rodina

V rámci našeho Centra působí také středisko RODINA zaměřené na aktivity, kterých se může zúčastnit více členů rodiny napříč generacemi. I když pravidelná činnost je vlastní zejména středisku TÁBORNICKÉ ODDÍLY, ve středisku RODINA probíhají také pravidelné aktivity. Mezi ty základní patří činnost Dětského klubu, kde mohou docházet již děti od 5 let. Díky tomu dochází k možnosti, v případě zájmu, kontinuálně později pokračovat v pravidelné činnosti ve středisku TÁBORNICKÉ ODDÍLY.

K nezapomenutelným aktivitám střediska RODINA patří například Tábornické víkendy. Téměř každé dítě touží přespat pod stanem. Ne každý tu možnost má. Zde si to mohou vyzkoušet i se svými rodiči, prarodiči, či tetami a strýci pod vedením zkušených instruktorů.

Také „Minitábor nejen pro prarodiče a vnoučata“ je nezapomenutelnou akcí, která posiluje mezigenerační vazby.

Dále lze zmínit „Rodinné mezigenerační víkendy“ či ve spolupráci s ostatními středisky například Vodácké víkendy apod.