Neorganizovaná mládež

Mimo svou pravidelnou činnost BVÚ – Centrum pro volný čas z.s. organizuje celou řadu aktivit pro tak zvanou neorganizovanou mládež, která není v danou chvíli zapojena do nějaké pravidelné činnosti. Snahou je této cílové skupině nejen smysluplně vyplnit volný čas, ale také je těmito akcemi a aktivitami pro pravidelnou činnost získat. Mezi příklady takových aktivit jsou sportovní aktivity (hokej, florbal, volejbal…), kulturní činnosti (divadlo, zpěv…), ale také například akce a tábory, které jsou zpřístupněny i nečlenům.