Středisko Volný čas

BVÚ – Centrum pro volný čas z.s. je jednou z nejstarších organizací svého druhu u nás. Její kořeny sahají již před druhou světovou válku. Za dobu své existence prošly touto organizací tisíce lidí a mnozí z nich udržují vazby různou formou dodnes.

V rámci naší činnosti pořádá BVÚ – Centrum pro volný čas řadu aktivit pro různé cílové skupiny. Právě pod střediskem VOLNÝ ČAS se potkávají aktivity napříč ostatními středisky. Často jsou to akce komunitního charakteru. Do působnosti střediska Volný čas patří také aktivity našeho SENIOR klubu.

Naše činnost je zaměřena na ŘADU CÍLOVÝCH SKUPIN bez rozdílu sociálního postavení.

V rámci našeho Centra působí také středisko RODINA zaměřené na aktivity, kterých se může zúčastnit více členů rodiny napříč generacemi.