Handicap

BVÚ – Centrum pro volný čas z.s. za podpory Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, magistrátu města Ostravy a Moravskoslezského kraje pořádá většinou na konci letních prázdnin bezplatný motivační kurz obsluhy výpočetní techniky pro mírně pokročilé.

Tyto kurzy pořádáme pravidelně již několik let a jsou zejména určeny pro děti a mládež s pohybovým handicapem.

Cílem těchto kurzů je poskytnout handicapovaným a postiženým osobám motivační a vzdělávací program, díky kterému budou patřičně motivováni k aktivnímu zařazení na trh práce, získají potřebné teoretické vědomosti, praktické návyky a zkušenosti, nezbytnou orientaci na trhu práce a v neposlední řadě rovněž reálnou představu o praktickém životě. Stejně důležitým aspektem kurzu je však také přínos pro asistenty, zejména z řad našich členů, kteří se tak mohou seznámit s handicapovanými vrstevníky.

Tento kurz má pomoci účastníkům uvědomit si význam vlastní role v jejich nelehké životní situaci, ale také zlepšení jejich sebevědomí a získání naučit se plánovat a rozvíjet svou vlastní profesní kariéru. Absolventi kurzů jsou velmi spokojeni s již tradiční vysokou úrovní poskytovaných služeb.