Senioři

Naše organizace se v rámci své činnosti věnuje také seniorům.

V rámci projektu Senioři komunikují se snažíme umožnit seniorům, kteří dosud neměli tu příležitost, seznámit se a naučit se alespoň v základních funkcích ovládat a používat počítač. Účastníci se seznámí s používáním internetu, e-mailu a psaním textu. Rovněž získají základní znalosti o bankovních službách.

Další aktivity pro seniory organizuje zejména středisko RODINA. Tyto aktivity jsou zaměřeny zejména na posílení mezigeneračních vazeb.

Z posledního období bychom zmínily zejména akce:

  • „Minitábor nejen pro prarodiče a vnoučata“
  • „Rodinné mezigenerační víkendy“
  • apod.