Senioři

Naše organizace se v rámci své činnosti věnuje také seniorům a to už formou aktivit podporující mezigenerační soužití, tak také nově prostřednictvím SENIOR KLUBU.

Smyslem činnosti SENIOR KLUBU v rámci BVÚ – Centra pro volný čas z.s. je zlepšení kvality života zejména osob starších 65 let a osob se ZTP. Hlavní cílovou skupinou jsou senioři, kteří jsou ohroženi vyloučením a samotou a to jak z důvodů chybějící rodiny (nebo jejího nezájmu), tak také z důvodů ekonomických. Staří lidé mají omezené možnosti vyžití a hlavně potřebují pocit, že nejsou na okraji společnosti, která je už „odepsala“. Proto je potřeba umožnit seniorům sdružovat se a aktivněji trávit svůj volný čas. Našimi aktivitami reagujeme také na jevy, jako je násilí na seniorech, jejich zneužívání, zadluženost a množství exekučních řízení proti těmto osobám.

SENIOR KLUB zahrnuje řadu aktivit, jako jsou výlety, návštěvy divadel, kina nebo jiných kulturních, sportovních či společenských a vzdělávacích aktivit. Součástí našeho projektu je také snaha o zapojení mladé generace. Díky tomu vznikají další pozitivní efekty mezi těmito sociálními skupinami. Mladí mohou načerpat moudrost starší generace a ta starší generace se cítí využitá a potřebná. Vznikají tak naprosto unikátní vazby a dochází také k pozitivnímu formování názorů na odlišnou skupinu obyvatel, o kterou, do té doby, neměli mladí zpravidla zájem. Pěstuje se také uvědomění si, že nikdo nebude mladý věčně, a že každá etapa života má svá specifika a potřeby a symbióza všech věkových skupin je velmi potřebná. Buduje se tím porozumění a úcta jednotlivých věkových skupin, namísto rozdělování společnosti.

V rámci projektu Senioři komunikují se snažíme umožnit seniorům, kteří dosud neměli tu příležitost, seznámit se a naučit se alespoň v základních funkcích ovládat a používat počítač. Účastníci se seznámí s používáním internetu, e-mailu a psaním textu. Rovněž získají základní znalosti o bankovních službách.

Další aktivity pro seniory organizuje zejména středisko RODINA. Tyto aktivity jsou zaměřeny zejména na posílení mezigeneračních vazeb.

Z aktivit pro seniory bychom zmínily například akce:

  • „Minitábor nejen pro prarodiče a vnoučata“
  • „Rodinné mezigenerační víkendy“
  • „Senioři komunikují (kurzy na PC)“
  • „Výlety s námi :-)“ (pozitivní konkurence „šmejdům“)
  • apod.