Činnost s tradicí přes 70 let
Potřebujete poradit? 603 899 040

Centrum pro volný čas
s tradicí přes 70 let

Střediska centra

Centrum
volného času

Více informací

Tábornický
oddíl BVÚ

Více informací

Středisko
RODINA

Více informací

„U člověka není vůbec podstatné co říká, ale co nakonec koná.“

Petr Akim Mika

BVÚ je jedna z nejstarších organizací svého druhu u nás

Díky našemu zakladateli Karlu Líbovi sahají její kořeny již před druhou světovou válku. Za dobu své existence prošly touto organizací tisíce mladých lidí a mnozí z nich udržují vazby různou formou dodnes. V roce 2015 oslavila naše organizace 70 let své nepřetržité činnosti. Její hlavní náplní je smysluplné využití volného času a pomoc zejména mládeži bez rozdílu sociálního postavení. Kromě aktivit a projektů pro mládež se věnujeme také ostatním cílovým skupinám obyvatelstva (handicapovaní, senioři, ženy po mateřské dovolené apod.). V rámci činnosti pořádá BVÚ  o téměř všech víkendech a prázdninách aktivity jako výpravy pod stan, na kolo, lyže nebo naši základnu, podzimní, jarní, letní čí příměstské tábory, ale také celou řadu dalších aktivit jako lyžařské expedice do Alp, jachtařské expedice po Jaderském moři, divadelní činnost, hokej, florball, fotbal, volejbal atd.

V rámci našeho Centra působí také středisko RODINA zaměřené na aktivity, kterých se může zúčastnit více členů rodiny napříč generacemi.

Činnost bez rozdílu sociálního postavení

Naše Centrum se vždy snažilo poskytnout smysluplné využití volného času bez rozdílu sociálního postavení. Tuto myšlenku se snažíme naplňovat stále. Nikdy by se nemělo stát, že se některé z našich pravidelných činností nebude někdo moci zúčastnit z ekonomických důvodů. Aby k tomu nedošlo, vyvíjíme nemalé úsilí k získávání prostředků pro naši činnost.

Činnost BVÚ je podporována