Tábornický oddíl BVÚ

Tábornický oddíl BVÚ je jedním z největších a nejstarších oddílů svého druhu v ČR. Své aktivity vyvíjí nepřetržitě již přes 70 let. Jeho náplní byla vždy zejména, jak již ze samotného názvu vyplývá, tábornická činnost. Od roku 1989 se však tato a další volnočasové aktivity stále více stávají zejména prostředkem k tomu, abychom mohli připravit smysluplnou činnost zejména pro ostravskou mládež, která by jinak mnohdy zůstala napospas šedým ulicím velkoměsta.

Díky dlouholeté tradici, zkušenostem a velkému zapálení lidí jsme se rozhodli budovat organizaci, která nabídne chlapcům a děvčatům z celého Ostravského regionu smysluplné využití volného času, bez zřetele na jejich sociální postavení. Myslíme si, že naše činnost, nejen v posledních letech, dává za pravdu, že se nám tuto myšlenku daří uvádět v život, a to i díky velkému množství velmi kvalitních lidí, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas této práci.