Sportovní den v klubovně

Sraz: v klubovně v 9:00 hod.

Proběhne mezidružinový turnaj v několika sportovních disciplínách (stolní tenis, stolní kopaná, mikádo, molkki, …).
Družina musí jednotlivé disciplíny obsadit svými členy.

Jídlo: svačina a něco na pití

Konec: do 17 hod.

Datum (začátek):
29. 1. 2022
Datum (konec):
29. 1. 2022