Děkujeme všem, kteří nám pomohli s bouráním tábora

Fotky: https://bit.ly/3yW1yQZ