Podpora činnosti z Moravskoslezského kraje (tábory)

I v roce 2022 naše letní tábory podpořil Moravskoslezský kraj formou dotace. Tato podpora je pro chod naší organizaci každoročně velmi důležité a v roce 2022 byla o to významnější z důvodu katastrofického poničení táborové louky divokými prasaty.

Díky podpoře ze strany Moravskoslezského kraje se nám podařilo udržet vysoký standard zázemí i průběh táborů, přestože jsme v tomto roce měly zvýšené náklady na přípravu.

Děkujeme každému, kdo nám pomáhá v našem snažení v oblasti volnočasových aktivit, kterým se věnujeme nepřetržitě již 77 let. V tomto případě děkujeme za podporu našemu Moravskoslezskému kraji.