Podpora činnosti z Moravskoslezského kraje

I v roce 2022 naše aktivity podpořil Moravskoslezský kraj formou dotace. Tato podpora je pro chod naší organizaci každoročně velmi důležité a v roce 2022 byla o to významnější z důvodu razantního nárůstu cen, zejména energií.

Díky podpoře ze strany Moravskoslezského kraje se i v roce 2022 podařilo uskutečnit více jak 100 akcí, kterých se zúčastnilo na 2.500 účastníků.

Děkujeme každému, kdo nám pomáhá v našem snažení v oblasti volnočasových aktivit, kterým se věnujeme nepřetržitě již 77 let. V tomto případě děkujeme za podporu našemu Moravskoslezskému kraji.