Pravidelný bazén pro Dětský klub

V letošním roce budou, pro děti docházející v úterý do našeho Dětského klubu, pravidelně poslední úterý v měsíci probíhat aktivity na krytém bazénu Ještěrka v Ostravě Bártovicích. Proto žádáme rodiče, aby děti dopravili na 16 hodinu přímo před bazén. Je třeba aby děti měli minimálně plavky, ručník a 30 Kč. Konec akce bude kolem 18 hodiny a děti je nutno si také vyzvednout na Ještěrce. S dětmi bude vždy dozor a k dispozici bude také trenér plavání, který bude neplavce učit plavat. V případě zájmu, se můžou zúčastnit také rodinní příslušníci (ti si hradí vstup individuálně).